אתר קק"ל לצעירים

13/01/1955 – "לא בגדתי"

החייל, לוחם צה"ל, אורי אילן התאבד בשבי הסורי "שביל אורי אילן"המתעד את מסלול ההליכה של אורי אילן וחבריו. צילום: ויקיפדיה
 
אורי אילן היה רב''ט בחטיבת גולני, שנמנה עם חולייה שחדרה לשטח סוריה במטרה לתחזק מתקן ציתות מודיעיני. את המשפט ''לא בגדתי, התאבדתי'' כתב אילן באמצעות ניקוב פיסת נייר קטנה. גופתו הוחזרה לארץ במסגרת חילופי שבויים ב-13 בינואר 1955. 
 
במהלך בדיקת גופתו ובגדיו התגלו פתקים נוספים. באחד הפתקים היה כתוב "כבר הרגו את כולם ואני מחכה לדין. אינני יודע כלום על היתר. תקברו אותי ליד גבי. הולכים להרגני נקם. התאבדותו של אילן והפתקים שהותיר השאירו רושם עז בתודעה הישראלית וסיפור חייו ומותו הפכו לסמל לגבורה.
 
 
 

 
"שביל אורי אילן" המתעד את מסלול ההליכה של אורי אילן וחבריו. צילום: ויקיפדיה