אתר קק"ל לצעירים

13/08/1959 – חבל על כל טיפה

היום ב-1959 התפרסם חוק המים, שקבע כי כל מקורות המים בישראל הם קניין הציבור
 
כדי לשמור על המים, כמותם ואיכותם, חוקקה מדינת ישראל חוקים מיוחדים, המגדירים מה מותר ומה אסור בכל הנוגע לשימוש במים.
 
חוק המים קובע, בין היתר, מהן המטרות לשימוש בהם, ועל פי התיקון שהתקבל בשנת 2004 גם הטבע והנוף הוגדרו כאחד הצרכנים של המים. על פי החוק: כל אדם זכאי לקבל מים ולהשתמש בהם; אדם המקבל מים חייב לנהוג בהם ביעילות ובחיסכון ולהחזיק את מתקני המים שברשותו במצב תקין כדי למנוע בזבוז; אסור לבצע כל פעולה המזהמת או העלולה לגרום לזיהום מים, גם אם מקור המים כבר מזוהם; אסור להשליך או להזרים לתוך מקור מים או בקרבתו כל חומר נוזלי, מוצק או גזי.
 
החוק מגדיר גם מהו זיהום מים – וקובע מי הרשויות שיטפלו במים בשם המדינה ואיך.
 
תערוכה חגיגית של חברת מקורות, 1951. צילום: פריץ שלזינגר, ארכיון קק"ל