אתר קק"ל לצעירים

16/11/1995 – תמ"א ליער וייעור מאושרת

ממשלת ישראל  אישרה את תוכנית המתאר הארצית ליער וייעור תמ"א 22אושרה תוכנית מעמד היער בישראל. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

התוכנית מעגנת בחוק את מעמדו של היער בישראל ובכלל זה את 'יערות נטע אדם',  ואת מרבית שטחי החורש הטבעי ושטחי נטיעה עתידיים, ובכך חשיבותה. התוכנית מגנה אפוא על השטחים הפתוחים שעד כה לא היו מוגנים מפני תנופת הפיתוח והבנייה המואצת בישראל. 

 

בהכנתה של תמ"א 22 הושקעו ארבע שנות עבודה. מופו ונחקרו משאבי היער והצומח הטבעי בארץ וכן יחסי הגומלין שלהם עם סביבתם. עוד על התוכנית ניתן לקרוא בכתבה באתר חלון ירוק.

 אושרה תוכנית מעמד היער בישראל. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל