אתר קק"ל לצעירים

04/10/1981 – הקיבוצים ביחד

שני הזרמים הגדולים של הקיבוצים בישראל – הקיבוץ המאוחד ואיחוד הקבוצות והקיבוצים – מקימים ארגון ארצי ושמו התנועה הקיבוצית המאוחדת (תק"ם)

 

חצר קיבוץ אילון. צילום: אבי הירשפלדהתק"ם היא תנועה קיבוצית ארצית שהוקמה בשנת 1980 עם איחודם של ה"קיבוץ המאוחד" ו"איחוד הקבוצות והקיבוצים". התנועה היוותה מסגרת ארגונית ופוליטית עבור רוב הקיבוצים בארץ. בעת האיחוד הכיל התק"ם את מרבית הקיבוצים בארץ – 164.

הקיבוץ המאוחד הוא ארגון של קיבוצים וקבוצות, שנוסד בשנת 1927 מצירוף של כמה קיבוצים. גרעין המייסדים, בראשות יצחק טבנקין, בא מקיבוץ עין חרוד. האידאולוגיה של תנועת הקיבוץ המאוחד הייתה של הקיבוץ הגדול, או "הקבוצה הגדולה" (בניגוד לקיבוצי חבר הקבוצות שהעדיפו קבוצה קטנה ואינטימית, לפי המודל של דגניה). בראשיתו, היה בעל זיקה היסטורית למפלגת אחדות העבודה ואחר כך למפא"י.

בתמונה: טרקטור בחצר קיבוץ אילון. צילום: אבי הירשפלד

 

התק"ם והקיבוץ הארצי מתאחדים

איחוד הקבוצות והקיבוצים היה ארגון ארצי של קבוצות וקיבוצים, והוא הגוף הקיבוצי השני שממנו מורכב התק"ם. הארגון נוסד בשנת 1951 מ"איחוד חבר הקבוצות" ו"איחוד הקיבוצים" שכללו את פורשי "הקיבוץ המאוחד" מסיבות אידאולוגיות. "איחוד הקבוצות והקיבוצים" היה קשור באופן בלתי פורמלי למפא"י ובהמשך למפלגת העבודה.

ריקוד הורה בכפר סאלד. צילום: יצחק ברדעיכ-30 שנה לאחר הפילוג בקיבוץ המאוחד, שב "הקיבוץ המאוחד" והתאחד עם "איחוד הקבוצות והקיבוצים" לתנועה קיבוצית אחת, התנועה הקיבוצית המאוחדת (התק"מ). עם זאת, הקיבוצים שהתפלגו לא התאחדו מחדש.

בשנת 2000 החל תהליך של איחוד התק"ם עם "הקיבוץ הארצי" והקמתה של "התנועה הקיבוצית". בעקבות הקמת התנועה החל תהליך של מיזוג הדרגתי של המחלקות, האגפים והתאגידים הנפרדים של התנועות. "התנועה" היא גוף מטה מרכזי המייצג את הקיבוצים מול רשויות המדינה, והרשויות בכל הרמות. בנוסף, התנועה מספקת לקיבוצים ולחברים – באמצעות מטה התנועה, אגפיה ומחלקותיה – מכלול שירותים בתחומי חיים שונים במטרה לחזק את הקיבוצים ואת החברה הקיבוצית מבחינה כלכלית, חברתית וערכית.

בתמונה: רוקדים הורה. קיבוץ כפר סאלד, 1951. צילום: יצחק ברדעי, ארכיון קק"ל