אתר קק"ל לצעירים

25/12/1988 – יש משרד לסביבה

ממשלת ישראל מחליטה על הקמת המשרד לאיכות הסביבה

 

נושא איכות הסביבה קיבל לראשונה לגיטימציה פוליטית: הקמת משרד עצמאי ומנגנון שהאינטרס המובהק שלו –  שמירה על הסביבה. במהלך השנים הועברו למשרד לאיכות הסביבה סמכויות סביבתיות ממשרדי ממשלה אחרים.

 

במסגרת עבודתו של המשרד הוא אחראי לחקיקה בנושאים רבים כמו איכות אוויר, הגנה על בעלי חיים, מים ונחלים, פסולת,  קרינה ועוד. החל ב־25 ביוני 2006 שונה שם המשרד וכיום שמו המשרד להגנת הסביבה.

 

לצפייה בחקיקה ובצווים בנושאי איכות הסביבה שניתנו בבתי המשפט בישראל במסגרת פעילות האכיפה של המשרד באתר המשרד להגנת הסביבה.