אתר קק"ל לצעירים

23/02/1938 – שער לציון – בתל-אביב

בטקס רב משתתפים נפתח נמל תל אביב לשיט ולתנועת נוסעים
 
העבודות להקמת הנמל החלו מיד לאחר שהושבת נמל יפו בתקופת המרד הערבי הגדול. עבודות הבנייה הוטלו על חברת אוצר מפעלי ים, ופועלים שהיא העסיקה – שרבים מהם היו עולים חדשים – עבדו במרץ במשך שנה שלמה כדי לאפשר תנועת סחורות לארץ וממנה.
 
עם פתיחתו נקרא הנמל "שער ציון", ולכבודו כתבה לאה גולדברג שיר, שבין השאר נכתב בו: "תכלת למטה ותכלת מעל / אנו בונים פה נמל, פה נמל..."
 
ברבות הימים ולאחר שנים של הזנחה, שוקמו רצפי הנמל והמתקנים השונים בו והאתר הפך למוקד בילוי בעיר תל אביב..
 
 
הנוער מגרמניה מגיעה לנמל "שער ציון" ב-1939. צילום: רודי ויסנשטיין, ארכיון קק"ל