אתר קק"ל לצעירים

12/08/1953 – חוק חינוך ממלכתי

חוק חינוך ממלכתי נחקק בישראל
 
לחוק החינוך הממלכתי קדם חוק חינוך חובה, שהיה לאחד החוקים הראשונים שחוקקה מדינת ישראל. חוק החינוך הממלכתי קבע את הערכים ואת הארגון של מערכת החינוך כמערכת המעצבת את הילדים – אזרחים לעתיד.
 
החוק קבע תכנית לימודים אחידה שתישען על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע ואסר על פעילות מפלגתית בתוך בתי הספר. כן נקבע כי בתי הספר יחנכו את התלמידים ל"אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל, על אימון בעבודה חקלאית והמלאכה, על הכשרה חלוצית ועל שאיפה לחברה בנויה על יסודות חירות, שוויון, סובלנות, עזרה הדדית ואהבת הבריות".
 
החוק העניק לשר החינוך את האחריות על חינוך ילדי ישראל ונתן לו סמכויות רחבות המאפשרות לו להתערב בתכנית לימודים, לסגור בתי ספר ולקבוע תכניות השלמה מיוחדות לתכנית הלימודים. על פי חוק זה בוטל קיומם של הזרמים ובמקומם הוגדרו במהלך השנים ארבע מסגרות חינוך – ממלכתי, ממלכתי דתי, רשמי שאינו מוכר וממלכתי משלב.
 
 
מקהלת תלמידי בית הספר בנווה אילן. צילום: אברהם מלבסקי, ארכיון קק"ל