אתר קק"ל לצעירים

15/09/1949 – שירות חובה בישראל

הכנסת מאשרת את חוק שירות הביטחון בישראל
 
החוק מטיל על אזרחי ישראל חובה של שירות סדיר ושירות מילואים. הוא נחקק שלושה חודשים לאחר שראש הממשלה, דוד בן גוריון (אז ראש מועצת המדינה הזמנית), חתם על פקודת יום להקמת צבא ההגנה לישראל.
                       

 

 

 

 

 

ראש הממשלה, דוד בן גוריון, נואם לפני המסדר. צילום: ארכיון קק"ל