אתר קק"ל לצעירים

17/08/1949 – הרצל בהר הרצל

בנימין זאב תאודור הרצל, חוזה מדינת היהודים, נולד ב-2 במאי 1860 בעיר בודפשט שבהונגריה, ונפטר ב-3 ביולי 1904. ב-17 באוגוסט 1949 הועלו עצמותיו לישראל, והוא נקבר בשנית בהר הרצל, שלימים נקרא על שמוהמצבה בהר הרצל


הרצל היה עיתונאי, סופר, משפטן, מחזאי ומדינאי, ומי שפיתח את רעיון הציונות המדינית וייסד את הציונות כתנועה לאומית-מדינית. בשנת 1897 כינס את הקונגרס הציוני הראשון בעיר באזל בשווייץ. במסגרת הקונגרס אושרה "תכנית באזל", שקראה להקמת בית ליהודים בארץ ישראל בהסכמת מדינות העולם, וביוזמתו הוקמה ההסתדרות הציונית העולמית כגוף ביצועי של התנועה הציונית.

לאחר כינוס הקונגרס כתב הרצל ביומנו: "בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים", והוסיף: "אם אומר זאת בקול היום, יענה לי צחוק כללי. אולי בעוד חמש שנים, בוודאי בעוד חמישים שנה, יודו בכך כולם..."

בריאותו הרופפת של הרצל הכניעה אותו ביולי 1904, כשהיה רק בן 44. הוא נפטר בווינה ונקבר בה, אך השאיר צוואה שבה כתב: "רצוני בלוויה של המעמד העני ביותר, לא נאומים ולא פרחים. רצוני להיקבר בארון של מתכת, באחוזת הקבר ליד אבי, לשכב שם עד שהעם היהודי יעביר את גופי לארץ-ישראל".‏

מותו הפתאומי הכה בתדהמה אנשים רבים ברחבי העולם, ביניהם דוד בן גוריון, שהיה אז רק בן 17 וספד להרצל: "רק פעם אחת באלפי שנים, ייוולד איש פלאים כזה".

ארבעים וחמש שנה לאחר מותו קוימה צוואתו ועצמותיהם של הרצל, הוריו ואחותו הועברו מווינה לישראל. בסמוך לקברו הוקמו כעבור שנים בית הקברות הצבאי ונוסדה חלקת גדולי האומה וראשי ההסתדרות הציונית. בשלוחה נוספת של הר זה נחנך כעבור כמה שנים יד ושם.


ביקור פתע במדינת היהודים - הסרטון "הרצל חוזר"


 

עוד על הרצל:

יום הרצל באתר הילדים "על הגובה" | חייו של הרצל על ציר זמן אינטראקטיבי - אתר מוזיאון הרצל | "הרצל והחלום הציוני" - למידה מקוונת באתר קק"ל