אתר קק"ל לצעירים

27/08/1953 – עברית כחוק

הכנסת אישרה את חוק המוסד העליון ללשון העברית, ועל פיו נוסדה האקדמיה ללשון העברית

 

בחוק נקבע, בין השאר, שתפקידה של האקדמיה "לכוון את התפתחות הלשון העברית על יסוד חקר הלשון לִתקופותיה ולַענפיה", ושמקום מושבה יהיה בירושלים.

 

עד אז פעל בארץ הוועד ללשון העברית, שהקימו אליעזר בן יהודה וחבריו בשנת 1890. לאחר שנה התפרק וקם מחדש בשנת 1904. מטרתו הייתה לחדש מילים בעברית,  להרחיב את הדיבור בה וכן לקבוע נורמות בענייני דקדוק והגייה.

 

 
אליעזר בן יהודה על כרזה של משרד החינוך והתרבות. צילום: אברהם מלבסקי, ארכיון קק"ל