אתר קק"ל לצעירים

21/08/1924 – השומר הצעיר

בעיר דנציג (כיום גדנסק) שבפולין הסתיימה הוועידה העולמית הראשונה של השומר הצעיר, תנועת הנוער הציונית-סוציאליסטית

 

בוועידה השתתפו נציגי התנועה מפולין, מברית המועצות, מרומניה, מליטא ומלטביה, ובתום שבוע של דיונים נקבעו בה קווי היסוד של התנועה והובעה השאיפה להקים סניף בארץ ישראל.

 

התנועה הוקמה בלבוב ב-1911 והייתה ארגון הצופים היהודי הראשון. כעבור זמן קצר ניתן לה השם השומר הצעיר כדי להנציח את שמה של אגודת השומר בארץ ישראל.

 

 
חברי "השומר הצעיר" בכפר רופין. צילום: אברהם מלבסקי, ארכיון קק"ל