אתר קק"ל לצעירים

17/10/1924 – עלה והגשם

בני נוער עובדים מקימים את הסתדרות הנוער העובד, במטרה לשמור על זכויותיהם

 

בהמשך השתנה אופייה של התנועה, נקלטו בה בנים של חברי ההסתדרות, והיא הפכה לתנועת נוער חלוצית שבוגריה הקימו והשלימו יישובים רבים. בשנת 1959 התאחדו הנוער העובד והתנועה המאוחדת (התנועה המאוחדת הוקמה בשנת 1945 כאשר פלג מתנועת המחנות העולים התאחד עם תנועת גורדוניה-המכבי הצעיר) והוקמה הסתדרות הנוער העובד והלומד. התנועה החדשה המשיכה לפעול במסגרת ההסתדרות הכללית.

 

סיסמת התנועה היא: "לעבודה ולהגנה לשלום – עלה והגשם". ערכי היסוד שמנחים את התנועה הם: ציונות, סוציאליזם, שלום ודמוקרטיה. התנועה פועלת ברוח תנועת העבודה הציונית שדוגלת בציונות וסוציאליזם.

 


חניכי הנוער העובד. צילום: יוסף שוויג, ארכיון קק"ל