אתר קק"ל לצעירים

21/12/2005 – נושמים לרווחה

"חוק אוויר נקי לישראל" בניסוחהּ של עמותת "אדם טבע ודין" מאושר בכנסת בקריאה הראשונה

 

זיהום האוויר בישראל הוא אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר לבריאות הציבור. זיהום האוויר גורם לתחלואה גבוהה ואף לתמותה מוקדמת.

 

על פי עמותת "אדם טבע ודין", אחד מכל חמישה ילדים בגוש דן סובל ממחלה או מפגיעה במערכת הנשימה, הנגרמת מזיהום אוויר. העיר תל אביב נמצאת במקום השלישי באירופה במדד זיהום האוויר, אחרי בוקרשט וקראקוב. למעלה מ־1,100 איש מתים בכל שנה מזיהום אוויר בגוש דן בלבד!

 

כדי להתמודד עם הבעיות הקשות, "חוק אוויר נקי" מציע טיפול מקיף ואינטגרטיבי בבעיית זיהום האוויר. ב־21 ביולי 2008 עברה הצעת החוק, הנחשב לאחד מחוקי איכות הסביבה החשובים ביותר בעת האחרונה, בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. החוק קובע עונשים של עד שנתיים מאסר וקנסות של מאות אלפי שקלים על זיהום אוויר קשה או על פעולה בניגוד לַחובה למנוע זיהום כזה. החוק מחייב כ־150 מפעלים, הנחשבים מזהמים גדולים, בהוצאת היתר פליטה ובתשלום אגרה משמעותית בעד ההיתר. תהליך הוצאת היתר הפליטה יאפשר למשרד להגנת הסביבה להטיל מגבלות על המזהמים ולחייב אותם להתקין מתקנים להקטנת פליטות גזים. מזהמים קטנים יותר יחויבו בתהליך דומה, אלא שיעשו זאת במסגרת הוצאת רישיון העסק. למי שיזהם את האוויר ללא היתר או יפר את תנאיו, צפוי מאסר של עד שנתיים וקנס של עד מיליון שקלים בהליך מנהלי מזורז. מפעלים שלא יצייתו להוראות לצמצום הזיהום ייסגרו.

 

החוק גם מחייב את הממשלה להקים מערכת ארצית לניטור זיהום אוויר, לפרסם באופן שוטף את מצב זיהום האוויר ולהכין תכנית רב־שנתית למניעת זיהום אוויר, שתגבש יעדים למניעת הזיהום.