אתר קק"ל לצעירים

28/10/1948 – דגל לישראל

לאחר דיונים רבים הוחלט לאמץ את הדגל שהיה בשימוש מוסדות התנועה הציונית עוד לפני הקמת המדינה

 

לאחר הקמת המדינה נדרשו רשויות השלטון לקבוע מה יהיה דגלה של המדינה. ההחלטה התקבלה ב-28 באוקטובר 1948, וכעבור חצי שנה, ב- 24 במאי 1949, נקבע מעמדו של הדגל בחוק.

 

מקורותיו של דגל מדינת ישראל שאובים משני אלמנטים היסטוריים: הטלית כסמל המסורתי של העם היהודי וסמל ה"מגן דוד". צבעי הדגל הם צבעי הטלית הלבנה ופסי התכלת המעטרים אותה.

 

החוק אוסר על שימוש בדגל למטרות מסחריות, וקובע את המקומות שבהם קיימת חובת הנפת הדגל. בחוק נקבע גם איסור על פגיעה בכבודו של דגל המדינה ומי שעשוי לעבור על חוק זה צפוי להיענש בפלילים.

 


חיילים מניפים את הדגל בירושלים. צילום: רודולף יונס, ארכיון קק"ל