אתר קק"ל לצעירים

08/08/1970 – סוף להתשה

אחרי חודשים של מלחמת התשה בתעלת סואץ בין כוחות צה"ל ממערב לצבא המצרי ממזרח לה, ננצרה האש

 

להפסקת האש הביאו מאמצי התיווך של ארצות הברית. ראש הממשלה, גולדה מאיר, הודיעה סיני – חיילים תופסים מרגוע ליד תעלת סואץ. צילום: ארכיון קק"לעל כך בשידור בערב שבת בטלוויזיה הישראלית.

 

באותה תקופה, מסיום מלחמת ששת הימים ועד יולי 1970, נערכה בגבול עם ירדן לחימה בלתי פוסקת מול מחבלים שחדרו לשטחי ישראל במטרה לבצע פעולות חבלה. פעילות זו באזור בקעת הירדן נודעה כתקופת המרדפים.

 

בשנת 2002 החליטה ממשלת ישראל להעניק ללוחמי מלחמת ההתשה את אות מלחמת ההתשה.

 


סיני – חיילים תופסים מרגוע ליד תעלת סואץ. צילום: ארכיון קק"ל