אתר קק"ל לצעירים

27/12/1923 – יאללה בית"ר

קמה תנועת הנוער ע"ש יוסף טרומפלדור

 

בריגה בירת לטביה, מייסדים סטודנטים ציוניים את בית"ר, ברית הנוער על שם יוסף טרומפלדור. בית"ר הייתה לתנועת הנוער של הציונות הרוויזיוניסטית ואחר כך של תנועת החירות. התנועה קמה לאחר שזאב ז'בוטינסקי ביקר בעיר והתווה את קוויה לפני הצעירים. הוא בחר לקרוא לתנועה על שם יוסף טרומפלדור, גיבור תל־חי, ועל שם ביתר, העיר האחרונה שנפלה בעת מרד בר־כוכבא.