אתר קק"ל לצעירים

29/08/1897 – הקונגרס הציוני הראשון

הקונגרס הציוני הראשון נפתח בבאזל שבשווייץ. השתתפו בו צירים מקהילות רבות בעולם, ובראשו עמד בנימין זאב הרצל
 
הקונגרס הציוני הראשון היה האספה הראשונה של יהודים מכל התפוצות. השתתפו בו 208 נציגים מ-16 מדינות. מטרת הקונגרס, שנערך ביוזמתו של הרצל, הייתה לפרסם את הרעיון הציוני ולאחד את כל הקבוצות הציוניות הקטנות בעם היהודי לקבוצה אחת גדולה, בעלת כוח והשפעה נרחבת.
בקונגרס הוחלט על "תכנית באזל", שתכלול פיתוח ארץ ישראל, ארגון עלייה לארץ, תמיכה בעולים והפצת הרעיון הציוני בקרב היהודים בעולם לשם השגת אישור מדיני חוקי להתיישבות עצמאית של יהודים בחבל ארץ כלשהו.
לאחר ששבו הצירים לקהילותיהם כתב הרצל ביומנו: "בבאזל יסדתי את מדינת היהודים. אילו אמרתי זאת היום בקול, היה צחוק כללי בא לי כתשובה. אולי בעוד חמש שנים, בכל אופן בעוד חמישים שנה, יכירו בזה הכול."                                                      בתמונה: כל צירי הקונגרס הציוני הראשון. צילום: הסוכנות היהודית