אתר קק"ל לצעירים

05/11/2008 – עץ תחת עץ

הצעת החוק של ח"כ אופיר פינס-פז, המכונה "חוק עץ תחת עץ" אושרה, רגע לפני פיזור הכנסת

 

על פי החוק החדש, תחת כל עץ שייעקר לצורכי בנייה, יינטע עץ חדש. עם כניסתו של החוק החדש לתוקף, יחויבו יזמי הנדל"ן לדווח על מספר העצים הצומחים במקום המיועד לבנייה, לפרט את מיקום הנטיעה החלופי ולהפקיד ערובה להבטחת ביצוע הנטיעה, על מנת לקבל אישור בנייה.

תחת כל עץ שייכרת יישתל עץ חדש. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל


במסגרת הצעת החוק נקבע מדרג שעל פיו תינתן עדיפות לשימור העץ במקומו. אם הדבר לא יהיה אפשרי, תינתן עדיפות להעתקת העץ ורק כאפשרות אחרונה כריתת העץ ונטיעת עץ חלופי.

 

כריתת עץ בישראל מותנית על פי חוק "פקודת היערות" באישורו של פקיד היערות הראשי של קק"ל או מורשי מתן היתר מטעמו. בקק"ל פועלת גם יחידת פיקוח, הממונה על אכיפת "פקודת היערות". במקרה של כריתה ללא היתר, רשאים פקחי יחידת האכיפה של קק"ל לעצור את העבודות, להחרים את ציוד הכריתה ולהגיש תלונה במשטרה נגד הכורתים, מאחר שמדובר בעבירה פלילית. 

תחת כל עץ שייכרת יישתל עץ חדש. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל