אתר קק"ל לצעירים

08/10/1968 – תפילין בקומראן

ארכיאולוגים מצאו בחפירות בקומראן שליד ים המלח תפילין שלמות

 

התפילין האלה הן העתיקות ביותר שנמצאו עד כה והן מתקופת המרד הגדול ברומאים במאה הראשונה לספירה. התפילין-של-ראש מורכבות מארבע רצועות עור בארבע הפינות, ובתפילין-של-יד יש רצועת עור אחת.

 

שלא כמו בתפילין של ימינו, על התפילין שנמצאו בחפירות כתובים נוסף על ארבע פרשיות גם עשרת הדברות.

 


מערות קומראן. צילום: דב דפנאי, ארכיון קק"ל