אתר קק"ל לצעירים

14/09/1948 – היכל הצדק

בית המשפט העליון – היכל הצדק. צילום: ויקיפדיה

בירושלים החל לפעול בית המשפט העליון – הערכאה הגבוהה ביותר במערכת המשפט בישראל

 

לנשיא הראשון של בית המשפט העליון מונה השופט משה זמורה. את השופטים מינה שר המשפטים, פנחס רוזן. השופטים האחרים היו: ד"ר יצחק אולשן, מנחם דונקלבלום,  שניאור-זלמן חשין והרב פרופ' שמחה אסף. בית המשפט העליון – היכל הצדק. צילום: ויקיפדיה