אתר קק"ל לצעירים

15/12/1903 – שוב גל עלייה

העולים הראשונים הגיעו לנמל יפו ופתחו את גל העלייה השני לארץ, העלייה השנייה


העולים באו מרוסיה לאחר שסבלו משורה של מעשי פוגרום ביהודים – הקשה  שבהם אירע בקישינב באביב של רציף בנמל יפו ששימש לקליטת העולים, ראשית המאה ה-20. צילום: ויקיפדיה1903. חלוצי העלייה הזאת היו חברי הקבוצה ההוֹמלית, מהעיר הוֹמל שברוסיה. בעירם הם ארגנו פעולות של הגנה עצמית.
עד לסיומו של גל העלייה הזה, ערב מלחמת העולם הראשונה (1914), באו לארץ כ-40 אלף עולים, מרביתם מרוסיה.
העלייה השנייה הייתה שונה מקודמתה הן בהרכב האנושי, הן במקומות ההתיישבות והן בצורות ההתיישבות. ברבות הימים היו מקרב אנשי העלייה זו שתפסו עמדות מפתח בהנהגת המדינה והיישוב והשפיעו מתוקף תפקידיהם על האדרת תרומתה של העלייה השנייה למדינה.רציף בנמל יפו ששימש לקליטת העולים, ראשית המאה ה-20. צילום: ויקיפדיה