אתר קק"ל לצעירים

19/11/1977 – הנה בא נשיא מצרים

בשעות הערב לאחר צאת השבת נחת בנמל התעופה בן גוריון מטוס מצרי, ובו נשיא מצרים, אנואר סאדאת

 


סאדאת ירד מכבש המטוס, ובצעד אמיץ הושיט יד לשלום. הגעתו לישראל התאפשרה לאחר מו"מ חשאי בתיווך ארצות הברית. בבואו לירושלים קידמו  את פניו בתשואות רבבות מתושבי העיר. במהלך ביקורו השתכן הנשיא במ  נשיא מצרים,  סאדאת, בביקורו בירושלים. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ללון קינג דיויד.

שיאו של ביקור סאדאת היה נאומו מעל במת הכנסת. שבו אמר:

"באתי אליכם היום, כששתי רגלי יציבות הן, כדי שנבנה חיים חדשים, כדי לקיים את השלום בהיותנו כולנו על אדמה זו, ארץ האלוהים. כולנו, מוסלמים, נוצרים ויהודים, כולנו עובדים את האלוהים ואיננו משתפים בו אחר. הוראותיו ומצוותיו של אלוהים הן האהבה, האמת, ניקיון הכפיים והשלום".

נשיא מצרים, סאדאת, בביקורו בירושלים. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל