אתר קק"ל לצעירים

20/10/1930 – עוד ספר לבן

שר המושבות הבריטי, לורד פספילד, פרסם את המלצותיו לקיצוץ מספר ההיתרים לעלייתם של יהודים לארץ ישראל

 

הגבלת העלייה באה בעקבות מסקנותיהן של שתי ועדות – ועדת שואו וועדת סימפסון. שתיהן חקרו את מאורעות הדמים בתרפ"ט (1929). הספר הלבן הראשון פורסם ב-1922, וב"ספר" השני הוחמרו ההגבלות על עליית היהודים ועל רכישת קרקעות בארץ. בתגובה על הספר הלבן התפטר ד"ר חיים ויצמן מתפקיד יושב ראש ההסתדרות הציונית.


 

 


תהלוכה נגד הספר הלבן בירושלים. צילום: אברהם מלבסקי, ארכיון קק"ל