אתר קק"ל לצעירים

06/11/1884 – ועידה בקטוביץ'

ועתצלום קבוצתי של משתתפי ועידת קטוביץ'. צילום: ויקיפדיהידת קטוביץ, ועידת היסוד של "חובבי ציון", מתכנסת

הוועידה מתכנסת בעיר קטוביץ (כיום בפולין) בחבל שלזיה, שהיה שייך אז לגרמניה, ביוזמתו של משה לייב ליליינבלום. מארגני הוועידה חששו לפרסם את מטרתה, מאחר שהפעילות הציונית ברוסיה הייתה אסורה על פי חוק, ולכן הוסוותה הוועידה כמסיבת יובל לרגל יום הולדתו המאה של השר משה מונטיפיורי. מטרתה האמיתית של הוועידה הייתה לנסות ולפתור את בעיות הארגון של תנועת "חיבת ציון", אשר קמה ב-1881 בעקבות הפוגרומים ביהודי רוסיה, ולמצוא דרך לסייע להתיישבות בארץ ישראל.בתמונה: תצלום קבוצתי של משתתפי ועידת קטוביץ'. צילום: ויקיפדיה

בוועידה השתתפו 36 נציגים של "חיבת ציון" מרוסיה, מרומניה, מגרמניה, מאנגליה ומצרפת, אשר ייסדו יחד את "ההסתדרות הכללית של חובבי ציון". לראשות הוועד המרכזי נבחר יהודה ליב פינסקר. מטרות הארגון היו לפעול לשיבת העם היהודי לארצו, לגאולת אדמות על ידי רכישה ועבודה חקלאית, להשגת הכרה בינלאומית מצד המעצמות, להפצת הרעיון הציוני, לעידוד העלייה ולסיוע כלכלי למושבות שיקומו בארץ ישראל. חשיבותה של הוועידה בהיותה הכינוס הפומבי הכלל ארצי הראשון של אגודות ציוניות.