אתר קק"ל לצעירים

22/07/1920 – ייסוד הקרן השנייה

אחותה הצעירה של קק"ל נולדת בלונדון
 
ועידה ציונית שהתכנסה בלונדון ייסדה קרן ציונית שנייה, שנייה לקרן קימת לישראל, כדי שתשמש מוסד כספי מרכזי של התנועה הציונית. קרן קימת "שוחררה" מהעיסוק בכספים והמשיכה לעסוק בגאולת אדמות ליישוב יהודים בארץ, בהכשרתן ובייעורן.
 
קרן היסוד הפכה להיות הזרוע הכספית של הנהגת היישוב, ומאז הקמתה היא מימנה פעולות של עלייה, קליטה, ביטחון והתיישבות.
 
ורשה 1925: לשכת קרן היסוד - דוד מרדונסקי ,גור אריה טרלה, אברהם לוינסון ,יעקב אורי, לייב יפה ומשה טצה. צילום: ארכיון צילומי קק"ל
ורשה 1925: לשכת קרן היסוד - דוד מרדונסקי ,גור אריה טרלה, אברהם לוינסון ,יעקב אורי, לייב יפה ומשה טצה.
צילום: ארכיון צילומי קק"ל