אתר קק"ל לצעירים

17/12/1937 – עיתון יומי נוסף – הצופה

הצופה הופך ליומון

 

ארבעה חודשים לאחר היווסדו של העיתון הצופה, ביטאונה של הציונות הדתית (תנועת המזרחי), הוא הופך ליומון, עיתון יומי. בתחילה הוא יצא לאור שלוש פעמים בשבוע בלבד. עורכו הראשון היה הרב מאיר בר-אילן.