אתר קק"ל לצעירים

היום לפני...

07/09/1939 – עוזרים לבריטים

"עלינו לעזור לאנגליה במלחמתה כאילו לא היה ספר לבן, ולעמוד כנגד הספר הלבן כאילו לא הייתה מלחמה" זו הייתה מדיניותו של היישוב בארץ, כפי שקבע אותה יושב ראש הסוכנות היהודית, דוד בן גוריון, שבעה ימ..

07/09/1947 – יציאת אירופה שנכשלה

לעיני מאות עיתונאים וצלמים, מוּעָלים אלפי מעפילי "אקסודוס" אל החוף בהמבורג ונשלחים ברכבות למחנה העקורים פופנדרוף   "אקסודוס", או בשמה העברי "יציאת אירופה", יצאה בחשאי ב-11 ביולי 1947 מדרום צרפת..