אתר קק"ל לצעירים

היום לפני...

30/08/1966 – נכנסים למשכן

בטקס ממלכתי נחנך על גבעת רם בירושלים משכן הכנסת   בטקס החנוכה של המשכן החדש, שנבנה מכספי תרומה של משפחת רוטשילד, השתתפו ראשי המדינה ונציגים של פרלמנטים בעולם.   המשכן נמצא בשטח קריית המ..

30/08/1973 – אבי ההתיישבות איננו

בתל אביב הלך לעולמו בגיל 85 אברהם הרצפלד, "אבי ההתיישבות"   הרצפלד היה ממנהיגי תנועת העבודה, ראש המרכז החקלאי וחבר כנסת. שמו הלך לפניו בין השאר משום שבמרוצת שנות פעילותו הרבות השתתף כמעט ב..