אתר קק"ל לצעירים

היום לפני...

29/08/1967 – ועידה בחרטום

בעקבות ההפסד של מדינות ערב במלחמת ששת הימים התכנסה בחרטום, בירת סודן, ועידת פסגה ערבית   הוועידה קראה לפעולה משותפת ל"חיסול תוצאות התוקפנות" של ישראל. בנוסף קבעו המתכנסים כי "לא תהיה הכרה במדינ..

29/08/1897 – הקונגרס הציוני הראשון

הקונגרס הציוני הראשון נפתח בבאזל שבשווייץ. השתתפו בו צירים מקהילות רבות בעולם, ובראשו עמד בנימין זאב הרצל   הקונגרס הציוני הראשון היה האספה הראשונה של יהודים מכל התפוצות. השתתפו בו 208 נצי..