אתר קק"ל לצעירים

היום לפני...

27/10/1936 – בית החולים בילינסון נפתח

פתיחת בית החולים הייתה נדבך חשוב בבניית היישוב היהודי בארץ ישראל בית החולים בילינסון שבפתח תקווה נקרא על שמו של ד"ר משה בילינסון, רופא ויו"ר הוועד המפקח של קופת חולים ומי שיזם את הקמתו של המוסד הרפוא..

27/10/2013 – ושאבתם מים בששון

נרשם שיפור משמעותי במאזן המים בישראל. על פי הדוח המסכם השנתי של השירות ההידרולוגי, המחסור במים הצטמצם בשיעור של 90% בטווח של ארבע שנים בלבד שחפים במאגר המים נווה אור בעמק בית שאן. צילום: אבי הירשפל..