אתר קק"ל לצעירים

היום לפני...

21/12/2005 – נושמים לרווחה

"חוק אוויר נקי לישראל" בניסוחהּ של עמותת "אדם טבע ודין" מאושר בכנסת בקריאה הראשונה   זיהום האוויר בישראל הוא אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר לבריאות הציבור. זיהום האוויר גורם לתחלואה גבוהה..

21/12 – הלילה הארוך ביותר בשנה

  החורף מגיע לחצי הכדור הצפוני בכל שנה בדיוק ב-21 בדצמבר. יום זה מציין את תחילתה של העונה הקרה ביותר בשנה   21 בדצמבר הוא היום שבו שעות אור היום מועטות ביותר בשנה ושעות החושך ארוכות במיוח..