אתר קק"ל לצעירים

היום לפני...

15/08/1903 – המורים מתאגדים

המורים מייסדים את הסתדרות המורים   לאחר התכנסותה של הכנסת הגדולה של יהודי ארץ ישראל בזיכרון יעקב, התכנסו במושבה גם מורי ישראל והחליטו לייסד את הסתדרות המורים. אגודת המורים העבריים בארץ ישראל הי..

15/8/2005 – תוכנית ההתנתקות

תוכנית ההתנתקות – הנסיגה מעזה ומארבע התנחלויות בצפון השומרון – יצאה לדרך העתקת עצי נוי מאלי סיני בגוש קטיף לישוב החדש של המפונים בגבולות הקו הירוק. צילום: לימור אדרי, ארכיון הצילומים של..