אתר קק"ל לצעירים

היום לפני...

13/12/2011 – שיא לבן בנגב

הישג למגדלי הכותנה בנגב: שיא עולמי ביבול בהשקיה במים מלוחים   המגדלים קטפו 276 ק"ג כותנה לדונם. גם השיא הקודם בתחום, שנקבע ב־2007, שייך למגדלי הכותנה בישראל. הישגם של מגדלי הכותנה בנגב משמעותי..

13/12/2009 – ממשלה ירוקה

ממשלת ישראל מאשרת את הצעת השר להגנת הסביבה להפיכת משרדי הממשלה ל"ירוקים"   הממשלה תשמש דוגמה לציבור הרחב ולמגזר העסקי, ותפעל באופן שיחסוך כספי ציבור, יצמצם את הפגיעה בסביבה ויגביר את המודעות לש..

13/12/1949 – מוסדות המדינה לירושלים

הכנסת מאשרת את החלטת הממשלה על העברת מוסדות המדינה לירושלים   טקס הכרזת המדינה התקיים בתל אביב בעוד ירושלים הייתה נתונה במצור ועתיד מעמדה לוט בערפל. בחודשי העצמאות הראשונים המשיכו כל מוסדו..