אתר קק"ל לצעירים

08/11/1948 – מפקד האוכלוסין הראשון

בשלהי מלחמת העצמאות ולקראת הבחירות לאספה המכוננת, נערך מפקד האוכלוסין הראשון במדינת ישראל. מטרת המפקד הייתה לקיים מרשם אוכלוסין מסודר של כל תושבי המדינה ולתת לכל תושב מספר זהות, לקראת חלוקת תעודות זהות אשר ישמשו כאמצעי זיהוי בבחירות

 

ביום המפקד, 8 בנובמבר 1948, הוטל עוצר על כל תושבי המדינה משעה 17:00 אחר הצהריים ועד חצות הלילה. במהלך העוצר עברו פוקדים מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבית לבית ופקדו את כל המתגוררים בו, ללא הבדל מוצא, מין וגיל. מאחר שהיה זה זמן מלחמה והמונים היו מגויסים לצה"ל, המפקד נערך אף בבסיסי הצבא. כל אדם שנפקד קיבל מספר זהות, ובמועד מאוחר יותר הונפקו תעודות הזהות.


 


משנת 1948 ועד 2013 גדלה אוכלוסיית מדינת ישראל פי 10. צילום: SXC

 

כמה גדלנו?
במפקד האוכלוסין הראשון של מדינת ישראל נמנו 843 אלף תושבים. מאז ועד היום נערכו חמישה מפקדי אוכלוסין נוספים, האחרון שבהם בשנת 2008.
נכון לסוף שנת 2015 (טבת תשע"ו, דצמבר 2015), מנתה אוכלוסיית ישראל כ-8,462,000 נפש – גידול של פי 10 משנת 1948. מספר היהודים במדינת ישראל היה כ-6,335,000 ומספר הערבים כ-1,757,000 (ובנוסף נספרו כ-370,000 "אחרים"). המפקד הבא מתוכנן להתקיים בשנת 2020.


מקורות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נובמבר 2015, דצמבר 2015