הפרקים המלאים

האם אמציה, השתיל החדש, יעבור את מבחן הכניסה של נחום?