אתר קק"ל לצעירים

חידות בציורים בנושא סביבה וקיימות

בחיות הציורים שלפניכם מוסיפים או מורידים אותיות, משלימים לפי הציור, ומקבלים מושג בנושא קיימות וסביבה. וגם: דף פתרונות והחידון בפורמט מקוון