אתר קק"ל לצעירים

בואו נשמור על קשר

כל זה קרה במעוף ואצי"ל בקיץ 2017

בחופשות הקיץ יוצאים ילדים ובני נוער מיישובי הפריפריה לסמינרים, טיולים ומחנות ברחבי הארץ עם קק"ל. הם זוכים להכיר את הארץ דרך הרגליים, להתחבר לשורשים ולמורשת באמצעות פעילויות חווייתיות ונחשפים לעולמות חדשים ומרתקים