אתר קק"ל לצעירים

למען עתיד טוב יותר

מאת: מערכת חלון ירוק
7.3.2012

בין יתר תפקידיה עוסקת קק"ל גם בתחום משמעותי והוא המחקר החקלאי, במטרה ליעל את השימוש במשאבי הטבע בישראל – אדמה, מזג אוויר ומים – ולתרום לשיפור שיטות השקיה לצורכי חקלאות ולפיתוח חקלאות אקולוגית

המחקר והפיתוח החקלאי הוא אחד התחומים שבו פועלת קק"ל מראשית דרכה. בשנות העלייה וההתיישבות, לפני הקמת המדינה, סייעו אנשי קק"ל לא רק בקניית האדמות אלא גם בהכשרה שלהן לגידולים חקלאיים ובפיתוח גידולים כאלה. גם היום, שנים רבות לאחר הקמת המדינה, פיתוח החקלאות במדינת ישראל, שאוכלוסייתה גדלה מדי שנה, הוא צורך קיומי.
תחנות מחקר ופיתוח חקלאיות הפועלות ברחבי הארץ, ובמיוחד בפריפריה, נמצאות תחת אחריות קק"ל מאז שנת 1996. בתחנות אלה מתבצע מחקר המשלב בין חקלאי ישראל למדענים מהאקדמיה, כדי להביא לשימוש יעיל יותר במשאבי האדמה, מזג האוויר והמים בתחום החקלאות בישראל.
המחקרים המתבצעים בתחנות עוסקים, בין היתר, בדרכים חדשות וחסכניות להשקייה – שימוש יעיל יותר במים מתוקים, מי קולחין ומים מליחים. הגדלת היבולים החקלאיים ושמירה על מחיר סביר לאותם יבולים היא מטרה חשובה נוספת, כמו גם פיתוח זנים חדשים והארכת עונות הגידול, שתסייע לחקלאות הישראלית להתחרות עם החקלאות הבינלאומית.
דגש מיוחד ניתן במחקרים אלה לחקלאות אקולוגית – פיתוח הגידולים החקלאיים תוך שמירה על הסביבה במגוון טכניקות, כגון הדברה ביולוגית.
תחנות המחקר והפיתוח החקלאי מחברות בין עברה של קק"ל ומדינת ישראל לעתיד שלהן – הבטחת קיומו של העם היהודי בארצו, תוך מענה לצרכים המשתנים של האוכלוסייה והסביבה.