אתר קק"ל לצעירים

מצאו את הפתגמים שבאיור

מאחד יוצאים 19: לפניכם איור מקורי שבו מסתתרים 19 פתגמים הקשורים למים וחקלאות. מצאו אותם!

הסבר ועזרים למשחק

 

19 הפתגמים והביטויים טמונים באזורים שונים ברחבי התמונה, ורובם ככולם עוסקים במים, חקלאות וארץ ישראל נושאים הקשורים לשבועות.

בהצלחה!