אתר קק"ל לצעירים

הפעלות למורים ומדריכים

מדריכה עם חניכים בפעילות

 
מורים ומדריכים יקרים, אנו שמחים להציע לכם מגוון הפעלות מתוקשבות ומקוונות בנושאים שונים בתחומים של חגים ומועדים, סביבה וקיימות, ציונות ומורשת ופעילות קק"ל