link rel="canonical" href=" https://www.kkl.org.il/new_in_kkl/no-fires-allowed-lag-baomer.aspx" />
אתר קק"ל לצעירים

איסור הבערת אש

הודעה על איסור הדלקת אש

בשל תנאי מזג אוויר קיצונים, מתאריך 8.11.2021 ועד תאריך 30.11.2021 חל איסור על הבערת אש, לפי הנחיות הרשות הארצית לכבאות והצלה

14.11.2021

הודעה על איסור הדלקת אש

נציב כבאות והצלה לישראל, רב טפסר דדי שמחי,  פרסם צו איסור הדלקת אש בפארקים, ביערות ובשטחים הפתוחים, עקב תנאי מזג אוויר קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות ולהתפשטות האש, ועלולים לגרום לסיכון חיי אדם ורכוש.

לפי הצו, מ-8 בנובמבר ועד 30 בנובמבר אין להדליק אש בכל שמורות הטבע, החורש והיער, ובכל שטח שבו קיימת צמחייה דליקה, וכן בכל תחום יישוב, לרבות בשטח הסמוך הנמצא במרחק של עד 500 מטרים מהם.

 

יערני קק"ל ומערך הכבאות של קק"ל מזכירים כי יש לנהוג תמיד זהירות באש.  רמי זריצקי, הממונה על הגנת היערות מאש ברגיעה ובחירום בקק"ל, אומר: "אני מבקש לחזור ולהדגיש את חשיבות ההקפדה והשמירה על כללי הזהירות באש. בכל שנה נשרפים אלפי דונמים של יער וחורש טבעי כתוצאה מרשלנות מטיילים, נופשים ומבקרים ביערות קק"ל, אנו קוראים לציבור שלא להדליק מדורות בשטחי היערות והחורש".

הדלקת אש בפארקים וביערות קק"ל גורמת לשריפות ומסכנת את הציבור, את העצים והצומח ואת בעלי החיים שהינם דיירי קבע במקום!

במקרה של שריפה התקשרו 102. לכל חדשות קק"ל »