link rel="canonical" href=" https://www.kkl.org.il/new_in_kkl/no-fires-allowed-lag-baomer.aspx" />
אתר קק"ל לצעירים

איסור הדלקת מדורות

איסור הדלקת מדורות

בשל תנאי מזג אוויר קיצונים, מתאריך 3.9.2020 ועד תאריך 31.10.2020 חל איסור על הדלקת מדורות, לפי הנחיות הרשות הארצית לכבאות והצלה

6.9.2020

 

נציב כבאות והצלה לישראל, רב טפסר דדי שמחי,  פרסם צו איסור הדלקת מדורות בפארקים, ביערות ובשטחים הפתוחים, עקב תנאי מזג אוויר קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות ולהתפשטות האש, ועלולים לגרום לסיכון חיי אדם ורכוש.

לפי הצו, אין להדליק אש בכל שמורות הטבע, החורש והיער, ובכל שטח שבו קיימת צמחייה דליקה, וכן בכל תחום יישוב, לרבות בשטח הסמוך הנמצא במרחק של עד 500 מטרים מהם.

 

יערני קק"ל ומערך הכבאות של קק"ל מזכירים כי יש לנהוג תמיד זהירות באש.  רמי זריצקי, הממונה על הגנת היערות מאש ברגיעה ובחירום בקק"ל, אומר: "אני מבקש לחזור ולהדגיש את חשיבות ההקפדה והשמירה על כללי הזהירות באש. בכל שנה נשרפים אלפי דונמים של יער וחורש טבעי כתוצאה מרשלנות מטיילים, נופשים ומבקרים ביערות קק"ל, אנו קוראים לציבור שלא להדליק מדורות בשטחי היערות והחורש".

הדלקת אש בפארקים וביערות קק"ל גורמת לשריפות ומסכנת את הציבור, את העצים והצומח ואת בעלי החיים שהינם דיירי קבע במקום!

לקריאת הצו»


 לכל חדשות קק"ל »