אתר קק"ל לצעירים

מעורבות מעורבות

בואו נשמור על קשר

חזרו הביתה
מתנה לשנת השמיטה: כמאה עצים, מתוך כאלף ש... »
ניצחון! לא לפצלי השמן
לאחר מאבק ארוך ועיקש ניצחו קק"ל ושות... »