אתר קק"ל לצעירים

מעורבות מעורבות

בואו נשמור על קשר

"בדרכו" – 7,000 מטיילים בעקבות רבין
איך הכי טוב להכיר את מורשתו של ראש הממ... »
יום אחד ביער
יערנים ליום אחד: סטודנטים מהמרכז הבינתחומי בהר... »